20230414165436499.jpg 鯛塩そば 灯花@上野(昔ながらの中華そば)_チャーシュー